Цели

От време на време се появяват програмисти и ентусиасти които с доброволното си време създават услуга, която да е в помощ на Общността. Това което се случва най-често с тези услуги е, че биват недооценени от потребителя и бързо изоставени от създателя им.

Причините услугата да не привлече интереса на потребителя могат да бъдат:

Жива Мрежа предлага обединение на всички услуги под един покрив, който предоставя:

Искаш да присъединиш услугата си към Жива Мрежа? Или знаеш за услуга която ще спечели от присъединяването? Добави услуга.